ب مسابقه ترگل حجاب | سامانه آزمون

مسابقه ترگل حجاب

تب‌های اولیه

سوالات21
تعداد دفعاتی که میتوانید شرکت نمائید.1
شروع15:08 - 2021/11/30
پایان23:30 - 2021/12/30
امتیازات20 %
محدودیت زمانی0:25:00
امکان بازگشتامکان بازگشت و اصلاح نیست

زمان آزمون پایان رسیده است

ارتباط در ایتا