آزمون کتاب انسان دویست پنجاه ساله ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تیران)

تب‌های اولیه

سوالات21
تعداد دفعاتی که میتوانید شرکت نمائید.1
شروع20:08 - 2020/10/13
پایان17:15 - 2020/10/14
امتیازات20 %
محدودیت زمانی0:25:00
امکان بازگشتامکان بازگشت و اصلاح نیست

زمان آزمون پایان رسیده است