مسابقه در پرتو نور(شرکت در این مسابقه ویژه دانش آموزان دبیرستان فرهنگ و هنرستان ایمان است.)

تب‌های اولیه

سوالات21
تعداد دفعاتی که میتوانید شرکت نمائید.1
شروع09:00 - 2023/02/19
پایان00:15 - 2023/03/09
امتیازات20 %
محدودیت زمانی0:20:00
امکان بازگشتامکان بازگشت و اصلاح نیست

زمان آزمون پایان رسیده است

ارتباط در ایتا