مسابقه من غدیری‌ام

تب‌های اولیه

سوالات21
تعداد دفعاتی که میتوانید شرکت نمائید.1
شروع07:00 - 2021/07/14
پایان07:59 - 2021/08/02
امتیازات20 %
محدودیت زمانی0:25:00
امکان بازگشتامکان بازگشت و اصلاح نیست

زمان آزمون پایان رسیده است

ارتباط در ایتا