مسابقه بزرگ کتابخوانی ویژه سالگرد شهید سلیمانی

تب‌های اولیه

سوالات21
تعداد دفعاتی که میتوانید شرکت نمائید.1
شروع14:30 - 2021/01/03
پایان08:00 - 2021/01/18
امتیازات20 %
محدودیت زمانی0:20:00
امکان بازگشتامکان بازگشت و اصلاح نیست

زمان آزمون پایان رسیده است