مسابقه کتابخوانی از کتاب نقد شبهات پیرامون قرآن کریم(ویژه مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی)

تب‌های اولیه

سوالات21
تعداد دفعاتی که میتوانید شرکت نمائید.1
شروع08:00 - 2020/05/19
پایان14:00 - 2020/05/20
امتیازات20 %
محدودیت زمانی0:20:00
امکان بازگشتامکان بازگشت و اصلاح نیست

زمان آزمون پایان رسیده است