ب مسابقه کتاب خوانی مجله ی ره توشه ی خانواده | سامانه آزمون

مسابقه کتاب خوانی مجله ی ره توشه ی خانواده

تب‌های اولیه

سوالات21
تعداد دفعاتی که میتوانید شرکت نمائید.1
شروع08:09 - 2023/03/30
پایان00:09 - 2023/04/30
امتیازات20 %
محدودیت زمانی0:20:00
امکان بازگشتامکان بازگشت و اصلاح نیست

زمان آزمون پایان رسیده است

ارتباط در ایتا